<img src="https://secure.leadforensics.com/131696.png" alt="" style="display:none;">
- Case -

BFI-Indkøb

Facebook til 100 butikker med fokus på resultater og rapportering.

79445507_1617361575072350_3159285755759558656_o

 

Social Media til kæder som understøtter de lokale købmænd

Koordinering af aktiviteter, promovering af tilbud og styring af lokale sider - en samlet indsats

Gennem BFI-Indløb laver Adplus Facebook til Shell- og Extrabutikker over hele landet. Initiativet et skabt som social media til kæder, med fokus på at understøtte de lokale købmænd. Det sker gennem koordinering af aktiviteter på tværs af de enkelte butikkers Facebooksider, promovering af udvalgte tilbud, og sparring om den enkelte side.

Her bruger vi en blanding af organiske opslag på siderne, udskiftning af bannere, samt betalt annoncering på udvalgte opslag. Det har været med til at skabe ensartethed og sikre at der løbende er aktivitet på den enkelte købmands Facebookside, så butikken kan forblive top-of-mind for kunden.

Herunder kan du læse mere om tankerne bag initiativet, de tekniske aspekter, samt de resultater vi har set siden vi startede med at teste i november 2019.

 

Teknikken bag

For effektivt at kunne administrere de op mod 100 Facebooksider, har vi valgt at bruge en social media-software til at løfte opgaven. Der findes mange muligheder på markedet, men vores valg blev taget med fokus på multi-side administration af de mange Facebooksider, med nem adgang til individualisering; og muligheden for at rapportere uddybende både på tværs af- og til de enkelte købmænd.

Muligheden for individualisering, giver os fleksibilitet overfor den enkelte købmand, hvis der ikke ønskes bestemte tilbud eller opslag. Ved hjælp af månedlig rapportering bliver de enkelte opslag og kampagner målbare, så vi løbende kan lave data-baserede forbedringer, og den enkelte købmand kan følge med i fremskridtet på sin egen kanal.

 

Resultater

I november 2019 begyndte vi at teste med 8 butikker, og fra januar 2020 administrerede vi 100 Facebooksider for Shell- og Ekstrabutikkerne, gennem BFI-Indkøb.

Sammenligner man  tallene for november 2019 med de resultater vi så i maj 2020 har der været følgende stigninger på disse 3 udvalgte KPIer:

%

stigning i sidefans

%

stigning i rækkevidde

%

stigning i visninger

UNDERSTØTTER SALG TIL LEVERANDØRER

For at maksimere fordelene for både købmænd og leverandører, har BFI-Indkøb valgt at sælge banner-, annonce- og opslagsplads på kanalerne i hver kampagneperiode. 

For at understøtte kategorichefterne og indsalg af reklameplads på Facebook til leverandørerne, laver vi løbende benchmarks på de forskellige typer af opslag, produkter og grafiske udtryk. På den måde kan vi løbende støtte op om BFI-Indkøbs sparringsproces ved salg og promovering af produkter for leverandørerne.

 

Kreative og data-drevne opslag

Vi har stor fokus på løbende at udvikle initiativet, så det tilpasses både BFI-Indkøbs behov og Facebookfølgernes smag. Det gøres blandt andet gennem rapportering og identificering af stære og mindre stærke kampanger, produkttyper og grafiske udtryk. På den måde kan vi løbende fin-tune det kreative og praktiske indhold, så det performer bedst muligt.

Vi har blandt andet målt på, på hvilke typer opslag det bedst kan betale sig at få lavet til en motion graphic; hvilke typer opslag der giver de bedste interaktioner og rækkevidde; og om det er bedst at vise prisen i grafikkerne eller ikke. 

Kort og godt: vi udvikler løbende nye former for indhold, som vi måler på, for på den måde at lave den bedste sammensætning af opslag, som giver BFI-Indkøb og den enkelte købmand mest for pengene.

Nyhedsbreve til butikkerne 

Et mål har været at den enkelte butik skal have mest muligt ud af Facebook som markedsførings- og salgskanal. Det gælder både, det vi har lavet på købmandens side, men også det indhold de selv kan lave. Derfor udsender vi i forbindelse med hver kampagne to nyhedsbreve.

Først sender vi et nyhedsbrev ud til butikkerne som beskriver de enkelte opslag. Ønsker en butik ikke et bestemt opslag, er det muligt for os at tilpasse det til den enkelte butik efter ønske. Derudover indeholder mailen altid et ”Månedens Facebook-tip”, hvor vi fortæller lidt om hvad der rør sig på platformen, hvordan man selv kan komme i gang med at lave opslag og forbedringer, og andre god råd.

Det andet nyhedsbrev vi sender ud, indeholder en status på hvordan det går på Facebook på tværs af butikkerne. Det har til formål at tilbyde inspiration og motivere butikkerne til at lægge indhold op på deres egne Facebooksider. Det gør vi ved at fremhæve specifikke opslag og butikkerne, som gør det særligt godt.

 

Konklusionen

Social media til kæder bliver en bedre forretning jo flere der er med.

Vi har designet en bredtfavnende service, så både du og dine butikker føler dig i gode hænder. Vi er nemlig meget service mindede, og vil altid gerne hjælpe med evt. problemer der måtte opstå også på den enkelte butiks side.