Hvad er tilgængeligheds bias?

Tilgængeligheds-bias er den kognitive bias, at vores hjerne tillægger en større troværdighed til information, der er lettere tilgængeligt – altså er lettere at huske.

Tilgængeligheds bias, på engelsk availability bias, er tendensen til at overvurdere troværdigheden af den information, vi har let ved at huske. Vores hjerne tænker simpelthen, at hvis den har let ved at huske noget information, må den information være god/rigtig.

Det kan være grunden til at store organisationer bruger store beløb på at lave ’top-of-mind’-reklamer uden nogle Call-To-Actions. Så deres brand popper op i hjernen på forbrugeren, når de f.eks. bliver sulten, tørstig eller der opstår et behov for andre produkter.